ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ

348

ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋਂ ! ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਛਾਣੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 -ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਾ (ਮੁੱਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਤੇ ਧੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ)2 – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣਾ 3 – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ.4 – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਨੇ.5 – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ (Sikh Media Of Punjab) ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ Terms of Service -: This Content Is Not my Own on this website . It is taken from another website,artical,youtube,newspaper,facebook or dailymotion. If u Have Any Issue About Any Content U Can Send Us Massage in page inbox. We will delete that content from website.

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ || identify Your Rights and Use it || Punjabi Video || Info Singh

Posted by Info Singh on Wednesday, 3 October 2018